top of page

Udvikling sker i relationer. Det er kvaliteten af disse relationer, der har den største betydning for, hvor godt man udvikler sig som menneske. Jeg møder alle mine klienter med empati, anerkendelse og accept, da jeg mener, at det bør være fundamentet i enhver mellemmenneskelig interaktion -  for den kan bidrage til, at man kan udvikle større selvindsigt, selvværd og følelsesmæssig forståelse for egne og andres behov og grænser.

 

Her bliver du mødt lige der, hvor du er i dit liv, som person. Jeg trækker ikke en forkromet teori op af hatten og forsøger at sætte alle dine oplevelser i prædefinerede kasser før jeg har mødt dig og hørt din historie. Jeg kloger mig ikke på dit liv på en bedrevidende måde, men giver plads til at enhver er eksperten på sin egen oplevelse og anerkender at 'det enkelte menneske kommer før teorien om mennesket'.

 

Jeg vil i stedet...
 

 • være den der stiller de rigtige spørgsmål, på de rigtige tidspunkter i håb om at kunne nuancere din forståelse af dig selv og andre.
   

 • efterstræbe at hjælpe dig med at opdage de resurser, som du besidder - både erkendte og ikke erkendte.
   

 • hjælpe dig med at forstå dine tanker, følelser og behov, og hjælpe dig med at indse, hvornår du undertrykker dem eller udtrykker dem på en uhensigtsmæssig måde.
   

 • gå på opdagelse med dig, hvor vi udforsker de negative 'mønstre' fra fortiden, der hæmmer din trivsel i nutiden, så vi sammen kan lægge en plan for, hvordan du kan bryde ud af dem i fremtiden og føle større frihed, vitalitet og glæde.
   

 • hjælpe dig med at finde mening i det der virker svært og opdage de ting du har lært i de sammenhænge.
   

 • se på, hvad du ubevidst gør for at skræmme dig selv og hvordan disse skræmmebilleder kan holde dig tilbage fra at opnå det liv du ønsker.
   

 • få dig til at tænke over, hvornår du lader andre mennesker overskride dine grænser og hvordan du kan styrke din egenomsorg.

 

Samtalens karakter...
 

Vil afhænge af dit problem og hvem du er som person. Jeg vil derfor tilpasse min tilgang individuelt til den enkeltes behov. Jeg er ofte inspireret af/gør brug af:

 

 • Kognitiv terapi (primært 2. bølge, dog også elementer fra 3. bølge).
   

 • Interpersonel terapi
   

 • Korttids dynamisk terapi
   

 • Eksistentiel terapi​
 

bottom of page