top of page

Priser og betingelser for behandlinger

1) Unge mellem 18-25 år, der er udeboende og selv-betalere                                                                               650 kr

* Personer mellem 18-25 år, der er medlem af 'Danmark', med henvisningsårsag 1-11, når tilskud er fraregnet                   200 kr2) Klippekort med 5 konsultationer - pris pr. konsultation (50 min)                                                                      750 kr

* Personer mellem 16-25 år, der er medlem af 'Danmark', med henvisningsårsag 1-11, når tilskud er fraregnet                       300 kr

* Personer 26 år eller ældre, der er medlem af 'Danmark', med henvisningsårsag 1-11, når tilskud er fraregnet                       450 kr3) Standardpris pr. konsultation (50 min)                                                                                                                  850 kr 

* Personer mellem 16-25 år, der er medlem af 'Danmark', med henvisningsårsag 1-11, når tilskud er fraregnet                      400 kr
* Personer 26 år eller ældre, der er medlem af 'Danmark', med henvisningsårsag 1-11, når tilskud er fraregnet                      550 kr


 

4) Klienter hvor forsikring, arbejdsgiver eller myndighed betaler (50 min)                                                         1200 kr

 

5) Pædagogisk-psykologisk rådgivning (50 min)                                                                                                       1200 kr (ekskl. moms)
* Der tages forbehold for ændringer

 

Betaling

Der betales med mobilepay eller kontant i forbindelse med den enkelte konsultation, hvorefter kvittering udleveres og evt. indberetning til 'Danmark' udføres.

Skyldnere der ikke betaler efter fremsendelse af 2. rykker vil blive sendt til opkrævning ved inkasso. Ved modtagelse af konsultation accepterer man disse betingelser.

Bemærk venligst, at jeg ikke tillader skift af betaler, under et forløb eller efter aftale om et forløb opstartet i privat regi. Her må man selv sørge for at afregne med evt anden betaler.

Sygesikringen Danmark

Der er lavet en aftale med Sygeforsikringen Danmark om, at medlemmer fra 18-25 år i 2023 kan modtage et tilskud på op til 450 kr pr konsultation, såfremt behandlingsårsagen er inden for henvisningsårsag 1-11. Dette kan medføre en egenbetaling på kun 400 kr pr. gang, ved køb af klippekort med 5 konsultationer. Medlemmer på 26 år eller ældre kan i 2023 modtage 300kr pr. konsultation.

Rabatordning, klippekort og konsultationer   

For at opnå rabat er det påkrævet af konsultationen, skal ligge mellem  kl. 8:00-14.00 på hverdage. Klippekort kan kun anvendes i det tidsrum. 

Ønsker man ikke at gøre brug af alle konsultationer på sit klippekort, kan man efter nærmere aftale med psykologen give de resterende samtaler til en ven eller pårørende. Penge refunderes ikke.
   
Konsultationer uden for tidsrummet 8:00 -15:00 på hverdage, koster 400 kr i tillæg pr. gang. Der gives ikke konsultationer i weekender og helligdage for dem med klippekort.

Klippekort skal bestilles forlods og kan ikke gælde for tidligere afholdte konsultationer.


 

Udeblivelser og afbud

Afbud skal gives 24 timer før konsultationen.

Afbud der gives senere eller udeblivelser uden rettidigt afbud vil modtage en faktura eller miste 1 klip i klippekort. Dette er uanset årsagen til afbuddet. Bemærk 'Danmark' dækker ikke faktureringer for udeblivelser for sene afbud.

Afbud gives til tlf: 28 515 222 på sms. Afbud kan ikke gives på andre måder.Ydernummer og den offentlige sygesikring

Bemærk venligst at klinikken ikke har overenskomst med den offentlige sygesikring / ydernummer.
 
                                                                                                      

bottom of page