top of page
"Growth occurs, when individuals confront problems, struggle to master them and through that struggle develop new aspects of their skills, capacities, views about life"
Carl Rogers

Jeg tilbyder konsultationer om lørdagen uden merberegning for dem, der har et akut behov eller svært ved at få fri om hverdagen.

Velkommen til Vejgaard Psykolog-Praksis. Mit navn er Mathias Mikkel Jensen, 
og jeg er stats-autoriseret psykolog (Cand. Psych. Aut).


Jeg har flere års erfaring i at arbejde med mennesker, der har det svært eller af andre grunde ønsker at tale fortroligt med en, de kan have 100% tillid til og jeg har i 7 år været privatpraktiserende psykolog med egen praksis. Jeg har i denne periode haft mere end 4500 terapeutiske konsultationer med hovedfokus på følgende områder:

Angst
Stress

Depression
Sorg og krise

Lavt selvværd 
Sociale vanskeligheder 
Pårørende til psykisk syge eller misbrugere
Personlig udvikling og coaching
Pædagogisk rådgivningJeg tilbyder kognitiv terapi til dem, der ønsker det, men er også inspireret af andre tilgange, da jeg mener, at det øger min fleksibilitet over for den enkeltes særlige problemstilling.

Da mennesker har forskellige forudsætninger og vanskeligheder, har de ligeledes forskellige behov. Dog har alle brug for at blive mødt med empati, anerkendelse og accept, hvilket er den grundindstilling jeg efterstræber at møde alle med.

Der er mulighed for
rabatordninger og jeg har aftale med Sygesikringen Danmark, der
i 2024 giver op til 450 kr  pr. konsultation i tilskud til medlemmer med problematikker, der ligger inden for henvisningsårsag 1-11. Dette kan i visse tilfælde give en effektiv egenbetaling på kun 100 kr pr. konsultation, såfremt bestemte forhold er til stede.

Jeg samarbejder desuden med en række anerkendte forsikringsselskaber og sundhedsordninger og du kan med al sandsynlighed bruge din bevilling ved mig.


Kontakt mig for at høre nærmere.

At opsøge en psykolog er jo ikke lige det vi går og drømmer om vel...?

MEN det er desværre en uundgåelig del af livet, at vi nogle gange oplever modgang. 

Desværre har nogle personer så vanskeligt ved at overskue det svære, det hårde, det triste, at de har svært ved at tro på deres 
iboende potentiale for vækst, personligt valg og evnen til at rejse sig igen.

"What defines us is how well we rise after falling."

I disse sammenhænge kan man have glæde af at tale med en psykolog, der på mange måder kan anskue problemerne anderledes, end venner og familie kan - på grund af de følelsesmæssige bånd, der er i tætte relationer. 

For nogle kan vanskelighederne med tiden gå over af 'sig selv', for andre, kan de være mere dybereliggende og påvirke livskvaliteten, selvopfattelsen og forholdet til andre mennesker negativt. 


Det at gå til psykolog er jo stadig lidt tabu - vi vil jo gerne klare tingene selv...ikke?

En ting vi som psykologer er meget optagede af, er vores tavshedpligt og det enkelte menneskes værdighed.

Når du vælger at tale med en autoriseret psykolog kan du føle dig tryg og sikker på, at personen er underlagt 
høje etiske standarter, som beskrevet i 'etiske principper for nordiske psykologer', at vedkommende gør brug af evidensbaserede metoder og sidst men ikke mindst har modtaget supervision på sit arbejde. Psykologen er som tidligere nævnt underlagt tavshedspligt som beskrevet i psykologloven.

bottom of page